VIPmember

Vui lòng chuyển khoản đến 1 trong số những tài khoản dưới đây, sau đó nhắn tin kèm ảnh chụp chuyển khoản gửi qua mess ở góc phải dưới màn hình hoặc qua E-mail: taivnk33@gmail.com để được tiến hành nâng cấp tài khoản vip, tắt quảng cáo.

SỐ TIỀN: ¥5,500 or 880,000VND


 1. Thẻ ゆうちょ
  タ ティ ジャン
  記号:10930 Mã chi nhánh: 〇九八
  番号:31883311


   

 2. Ngân hàng MBbank
  Tên: TẠ THỊ GIANG
  Stk: 8010071995


   

 3. Paypay ID: ahovn